Cynllun Iaith Gymraeg - Welsh Language Scheme

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (UKRI) wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ar y ffordd y mae EPSRC, a saith Cyngor Ymchwil y DU, yn bwriadu cynnal ein busnes.

UK Research and Innovation (UKRI) have prepared a Welsh Language Scheme in accordance with the Welsh Language Act 1993, through which the EPSRC will conduct it's business.