Amdanom ni

Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) yw prif gorff ariannu ymchwil peirianneg a’r gwyddorau ffisegol yn y DU.  Trwy fuddsoddi mewn ymchwil a hyfforddiant ôl-radd, rydym yn datblygu’r sail wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i fynd i’r afael â’r heriau gwyddonol a thechnolegol y mae’r genedlu yn eu hwynebu.

Mae ein portffolio yn cynnwys ystod eang o feysydd o dechnolegau gofal iechyd i beirianneg strwythurol, gweithgynhyrchu i fathemateg, deunyddiau uwch i gemeg. Mae’r ymchwil yr ydym yn ei hariannu yn cael effaith ar draws pob sector.  Mae’n darparu llwyfan ar gyfer ffyniant y DU yn y dyfodol trwy gyfrannu at genedl iach, gysylltiedig, gydnerth, gynhyrchiol.

Mae EPSRC yn rhan o Ymchwil ac Arloesedd y DU, corff newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â phrifysgolion, sefydliadau ymchwil, busnesau, elusennau, a’r llywodraeth i greu’r amgylchedd gorau posibl i ymchwil ac arloesedd ffynnu. Ein nod yw cynyddu cyfraniad pob un o’n rhannau cyfansawdd, gan weithio’n unigol ac ar y cyd. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid niferus er budd pawb trwy wybodaeth, doniau a syniadau. Am fwy o wybodaeth ewch i Ymchwil ac Arloesedd y DU.

Trefniadaeth EPRSC

Mae Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) yn ffurfio rhan o Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI), ynghyd â saith Cyngor Ymchwil arall, Innovate UK a Research England.

Ymgysylltu rhyngwladol

Mae ymchwil yn ymdrech ryngwladol ac mae llawer o’r heriau yr ydym yn eu hwynebu yn rhai byd-eang. Ein strategaeth ar gyfer ymgysylltu rhyngwladol yw i gynnal safle’r DU ar gyfer ymchwil a hyfforddiant o ansawdd uchel, a rhoi cyfleoedd i ymchwilwyr gydweithredu’n rhyngwladol.