Amdanom ni

EPSRC yw prif asiantaeth llywodraeth y DU ar gyfer ariannu ymchwil a hyfforddiant mewn peirianneg a’r gwyddorau ffisegol, gan fuddsoddi dros £800 miliwn y flwyddyn mewn ystod eang o bynciau - o fathemateg i’r gwyddorau materol, ac o dechnoleg gwybodaeth i beirianneg strwythurol.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r hyn yr ydym yn ei wneud, ein blaenoriaethau a’r ffordd yr ydym yn gweithredu ein strategaeth, darllenwch yr adran Gweithredu’r Cynllun Cyflenwi.

Am wybodaeth benodol am yr ymchwil a’r hyfforddiant yr ydym yn ei wneud, darllenwch yr adran ein portffolio.

Sefydliad

Mae’r EPSRC yn gorff cyhoeddus anadrannol a ariennir yn bennaf trwy’r Gyllideb Wyddoniaeth gan yr Adran Busnes Arloesi a Sgiliau (BIS). Rydym yn cyflogi tua 230 o staff yn Swindon.

Staff uwch, Gweithrediadau grant, Swyddfa’r Prif Weithredwr

Hanes EPSRC

Hanes EPSRC, yn cynnwys ein Siarter Brenhinol.

Ein dechreuad

Ein cyrff llywodraethu a chynghori

Cyngor EPSRC yw ein huwch gorff gwneud penderfyniadau sy’n gyfrifol am bennu ein polisi, ein blaenoriaethau a’n strategaeth, gan gael cyngor gan y Rhwydwaith Cynghori Strategol.

Cyngor, Pwyllgor Sicrhau Penodiadau, Pwyllgor Archwilio Adnoddau, Recriwtio cyrff cynghori strategol, Rhwydwaith Cynghori Strategol ...

Cynllun strategaeth a chyflenwi

Dogfennau strategol a chyflenwi allweddol.

Cynllun Strategol, Cynllun Cyflenwi, Gwerthuso

Ffeithiau a ffigurau

Rydym yn cefnogi ymchwil i beirianneg, mathemateg, ffiseg, cemeg, y gwyddorau materol, technolegau gwybodaeth a chyfathrebu.

Cenhadaeth a gweledigaeth, Canolfannau a ariennir gan EPSRC, Cyhoeddiadau allwedol

Ein Safonau gwasanaeth

Ein safonau perfformiad a gwasanaeth a beth i’w wneud os ydych yn credu nad ydym yn eu cyflawni.

Polisïau cyflogaeth, safonau ac arweiniad, Ein safonau gwasanaeth, Safonau gweinyddu ymchwil, Gweithdrefn gwyno, Camymddwyn gwyddonol ...

Partneriaethau

Gallwch weld gyda phwy yr ydym yn gweithio, a sut y gallwch gymryd rhan yn datblygu strategaeth ac adolygu gan gymheiriaid.

Partneriaethau rhyngwladol, Rhanbarthau’r DU, Gyda phwy yr ydym yn gweithio, Cymryd rhan ...

Mynediad i wybodaeth

Sut i wneud cais am wybodaeth yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a’r ffordd yr ydym yn ymdrin â gwybodaeth bersonol.

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth, Cynllun cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth EPSRC 

Logos a hunaniaeth weledol EPSRC

Gallwch lawrlwytho copïau o logo EPSRC mewn sawl arddull a fformat, ynghyd â’r canllawiau hunaniaeth.

Gweithio i ni

Gwybodaeth am swyddi gwag yn EPSRC, buddion staff ac awgrymiadau ynglŷn â gwneud cais.

Cyfleoedd cyfredol, Awgrymiadau a syniadau, Ein diwylliant a’n gwerthoedd, Cyfarfod â phobl, Buddion staff

Cysylltwch â ni

Cysylltiadau gwefan EPSRC

Sut i ddod o hyd i ni, Adborth